Αρχείο ημέρας: 17 Ιανουαρίου 2019

Ιάν 17

Προκήρυξη επιλογής μίας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της ΔΠΕ Χαλκιδικής

Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ Για την Αίτηση θέσης Υπευθύνου πατήστε εδώ Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ Για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ Για το Νόμο 4547/2018 πατήστε εδώ