Αρχείο ημέρας: 10 Ιανουαρίου 2019

Ιάν 10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαριότητα γραφείων ΔΠΕ Χαλκιδικής

90-09-1-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΔΝΣΗΣ 2019