Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2018

Νοέ 30

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ( Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2018-2019

Ψ99Ν4653ΠΣ-1Ω0 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Νοέ 30

Πληρωμή οδοιπορικών σχολικού έτους 2017-2018

Έχει ολοκληρωθεί η πίστωση στους λογαριασμούς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αφορούν οδοιπορικά έξοδα σχολικού έτους 2017-2018 στο » Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » ( MIS 5009815)    

Νοέ 30

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Κύρωση εκλογών ΠΥΣΕΕΠ_Ψ5ΝΥ4653ΠΣ-0Γ2

Νοέ 30

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Κύρωση εκλογών ΚΥΣΕΕΠ_Ψ9Γ34653ΠΣ-ΕΞΦ

Νοέ 29

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος » Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων» του ΔΣ Καλάνδρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΔΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ

Νοέ 29

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στα πλαίσια του προγράμματος »Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων» του 2ου Δ.Σ. Κασσανδρείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 2ο ΔΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

Νοέ 27

Δικαιολογητικά για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ1

Νοέ 27

Επείγον- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

203976E2_26-11-2018_ΑΔΑ-6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Νοέ 26

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ( Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

27033 ΩΘΞ44653ΠΣ-47Κ

Νοέ 23

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Πρόγραμμα: Erasmus+, Δράση ΚΑ2/«Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Παλαιότερα άρθρα «