Αρχείο ημέρας: 7 Νοεμβρίου 2018

Νοέ 07

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ

Νοέ 07

Ανακοινοποίηση στο ορθό της εγκυκλίου μεταθέσεων Α/θμιας εκπαίδευσης 2018-2019

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2018-19_με ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ