Αρχείο ημέρας: 19 Νοεμβρίου 2018

Νοέ 19

Ορισμός Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων ( Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) της Π.Ε. Χαλκιδικής

8696 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ-ΑΔΑ-ΩΤΜΦ4653ΠΣ-5ΝΘ

Νοέ 19

Τοποθέτηση Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων ( Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) της Π.Ε. Χαλκιδικής

8695 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ-ΑΔΑ-6Ψ2Π4653ΠΣ-6ΚΩ

Νοέ 19

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ΠΕ Χαλκιδικής

8698 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΑΔΑ-ΩΤΗΚ4653ΠΣ-ΩΜΒ