Αρχείο ημέρας: 27 Νοεμβρίου 2018

Νοέ 27

Δικαιολογητικά για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ1

Νοέ 27

Επείγον- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

203976E2_26-11-2018_ΑΔΑ-6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ