Αρχείο ημέρας: 30 Νοεμβρίου 2018

Νοέ 30

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ( Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2018-2019

Ψ99Ν4653ΠΣ-1Ω0 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Νοέ 30

Πληρωμή οδοιπορικών σχολικού έτους 2017-2018

Έχει ολοκληρωθεί η πίστωση στους λογαριασμούς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αφορούν οδοιπορικά έξοδα σχολικού έτους 2017-2018 στο » Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » ( MIS 5009815)    

Νοέ 30

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Κύρωση εκλογών ΠΥΣΕΕΠ_Ψ5ΝΥ4653ΠΣ-0Γ2

Νοέ 30

Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Κύρωση εκλογών ΚΥΣΕΕΠ_Ψ9Γ34653ΠΣ-ΕΞΦ