«

»

Νοέ 30

Πληρωμή οδοιπορικών σχολικού έτους 2017-2018

Έχει ολοκληρωθεί η πίστωση στους λογαριασμούς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αφορούν οδοιπορικά έξοδα σχολικού έτους 2017-2018 στο » Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » ( MIS 5009815)