Αρχείο ημέρας: 2 Νοεμβρίου 2018

Νοέ 02

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής / Περίοδος Οκτώβριος 2018

8062 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΙΔΚ4653ΠΣ-Λ7Χ