Αρχείο ημέρας: 12 Δεκεμβρίου 2018

Δεκ 12

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του ΔΣ Ζερβοχωρίων για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : Erasmus+ ka 229( είδος προγράμματος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δεκ 12

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων ) για το σχολικό έτος 2018-2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δεκ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/ 2018 ( Συμβούλια επιλογής)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 29004 Ψ7ΤΦ4653ΠΣ-Λ3Ψ ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Δεκ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ 28905 ΩΕΒΑ4653ΠΣ-Ε7Ρ ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ