«

»

Δεκ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

28905 ΩΕΒΑ4653ΠΣ-Ε7Ρ

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ