«

»

Δεκ 11

Ανακοίνωση Πινάκων μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών σχ. έτους 2018-2019

  • Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ
  • Για την Αίτηση-Ένσταση πατήστε εδώ
  • Για τους πίνακες μορίων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ
  • Για τους πίνακες μορίων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ πατήστε εδώ
  • Για τους πίνακες μορίων μετάθεσης  σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών πατήστε εδώ
  • Για τους πίνακες μορίων μετάθεσης Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης πατήστε εδώ