«

»

Δεκ 04

Μισθοδοσία αναπληρωτών

Ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Μισθοδοσία Νοεμβρίου όλων των έργων για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ