«

»

Δεκ 14

Οδοιπορικά αναπληρωτών ΕΣΠΑ σχολικού έτους 2017-2018

Έχει ολοκληρωθεί  στις 13-12-2018 η πίστωση στους λογαριασμούς των αναπληρωτών  ΕΣΠΑ σχολικού έτους 2017-2018 για το έργο : » Πρόγραμμα εξατομικευμένης 2017-2018( MIS 5009808) ».