«

»

Δεκ 13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ

29066 Ψ7ΝΗ4653ΠΣ-ΛΛΥ