Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2019

Αυγ 26

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής.

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ Για το Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης τοποθέτησης  υπεράριθμου εκπαιδευτικού πατήστε εδώ

Αυγ 23

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06-Αγγλικής, ΠΕ.11–Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16–Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 254 του ν.4610/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6Μ8Φ4653ΠΣ-8ΤΤ

Αυγ 23

Έντυπα Αιτήσεων Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Για το Έντυπο Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Γενικής Εκπαίδευσης πατήτε  εδώ Για το Έντυπο Απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ από Γενική Εκπαίδευση σε ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ

Αυγ 22

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά των ειδικοτήτων ΠΕ11 & ΠΕ60 Γενικής Αγωγής που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.»

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα των εκπαιδευτικών στη διάθεση πατήστε εδώ Για τη Δήλωση τοποθέτησης πατήστε εδώ

Αυγ 22

α) Πίνακες λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής β) Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα Λειτουργικών κενών -Υπεραριθμιών πατήστε  εδώ Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Αυγ 13

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2 ΑΙΤΗΣΗ απόσπασης σε φορείς ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΑΝΑΚΟΙΝ_ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2

Αυγ 12

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αυγ 12

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2019- 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αυγ 08

Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2019-2020 και Ε.Ε.Π. σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΡΧ6Π4653ΠΣ-ΖΚ2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2019 ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ_ΚΩΔΙΚΟΙ

Αυγ 08

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2019_9ΔΘΖ4653ΠΣ-2ΘΗ

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα