Αρχείο ημέρας: 22 Αυγούστου 2019

Αυγ 22

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά των ειδικοτήτων ΠΕ11 & ΠΕ60 Γενικής Αγωγής που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.»

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα των εκπαιδευτικών στη διάθεση πατήστε εδώ Για τη Δήλωση τοποθέτησης πατήστε εδώ

Αυγ 22

α) Πίνακες λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής β) Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα Λειτουργικών κενών -Υπεραριθμιών πατήστε  εδώ Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ