Αρχείο ημέρας: 1 Αυγούστου 2019

Αυγ 01

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΠΕ Χαλκιδικής- Περίοδος Ιούλιος 2019

5598-31-07-2019 ΙΟΥΛIΟΣ 2019 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-ΩΛ3Δ4653ΠΣ-Β36