Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2019

Ιούλ 26

Λειτουργικότητα Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής και λειτουργία Τ.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής για το Σχολικό Έτος 2019-2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020-ΑΔΑ-9Ε8Π4653ΠΣ-Α36

Ιούλ 25

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 της Π.Ε. Χαλκιδικής (Β΄-Γ΄ Φάση)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Ιούλ 23

Οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσης εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης της ΠΕ Χαλκιδικής – Οργανικά κενά Β΄ Φάσης και υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης.

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ Για τον Πίνακα Τοποθετήσεων πατήστε εδώ Για τη δήλωση Τοποθέτησης πατήστε εδώ

Ιούλ 19

Ανακοίνωση οριστικών αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11, μετά τη με αρ. 82732/Ε2/24-05-2019 Υ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιούλ 19

Ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ιούλ 18

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-20

ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ιούλ 18

Καταληκτικές ημερομηνίες της διαδικασίας παραλαβής και ελέγχου των αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( ΕΒΠ)

Ημερομηνίες μεταθέσεων_ΩΥ9Θ4653ΠΣ-696 ΥΑ μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_Ω16Γ4653ΠΣ-Λ3Β

Ιούλ 16

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79,01 και ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020

Για Πρόσκληση Πατήστε ΕΔΩ Για Έντυπο Απόσπασης Πατήστε  ΕΔΩ Για Κριτήρια Μοριοδότησης Πατήστε ΕΔΩ

Ιούλ 16

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Τμήματα Ένταξης και ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020

ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ιούλ 16

Πίνακες κενών οργανικών θέσεων, κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης και ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής της Π.Ε. Χαλκιδικής

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΠΕ06 ΚΑΙ ΠΕ11 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Παλαιότερα άρθρα «