Αρχείο ημέρας: 5 Αυγούστου 2019

Αυγ 05

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ορθό ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2019_9ΔΘΖ4653ΠΣ-2ΘΗ

Αυγ 05

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σχ. έτους 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Απόφαση Αποσπάσεων Γενικής 2019 Απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ 2019 Απόφαση αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2019