«

»

Αυγ 22

α) Πίνακες λειτουργικών κενών – υπεραριθμιών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 Γενικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής β) Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

  • Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ
  • Για τον Πίνακα Λειτουργικών κενών -Υπεραριθμιών πατήστε  εδώ
  • Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ