«

»

Αυγ 22

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά των ειδικοτήτων ΠΕ11 & ΠΕ60 Γενικής Αγωγής που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής και βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.»

  • Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ
  • Για τον Πίνακα των εκπαιδευτικών στη διάθεση πατήστε εδώ
  • Για τη Δήλωση τοποθέτησης πατήστε εδώ