«

»

Αυγ 26

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 της Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής.

  • Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ
  • Για τον Πίνακα των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ
  • Για το Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης τοποθέτησης  υπεράριθμου εκπαιδευτικού πατήστε εδώ