Αρχείο ημέρας: 14 Σεπτεμβρίου 2023

Σεπ 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικού μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

18148 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΣΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ_τοπικό συμβούλιο επιλογής_ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σεπ 14

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για την κάλυψη έντεκα (11) κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Σεπ 14

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών για κενές & κενούμενες θέσεις

Αναρτάται ο Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών για κενές & κενούμενες θέσεις σύμφωνα με την Πράξη 18η/13-09-2023 και μετά από τη Συνεδρίαση του Τ.Σ. κατά την οποία εξετάστηκαν και οι αιτήσεις θεραπείας των υποψηφίων.   ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ