Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2023

Οκτ 26

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_6ΚΥΩ46ΝΚΠΔ-Ν5Μ

Οκτ 26

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ ΦΑΣΗ Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο, τα οποία και θα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο τοποθέτησής τους την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-2023-24 • Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.  Εφιστούμε …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Οκτ 25

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΑΡ_ ΠΡΩΤ_ 9333 24-10-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΝΩΝ – ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΣ & ΝΗΠ_

Οκτ 25

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

Πράξη 25/17-10-2023 Τοπικού Συμβουλίου Π.Ε Χαλκιδική ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Οκτ 24

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων

Πράξη 25/06-10-2023 Τοπικού Συμβουλίου Π.Ε Χαλκιδικής ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ-Δ.Σ1(2)

Οκτ 16

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024»

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ (1) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος μεταθέσεων_2023_9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ

Οκτ 11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια της τοπικής κοινότητας Ουρανούπολης

αρ_πρ 8659-11-10-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΝΗΠ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Οκτ 09

Αναπροσαρμοσμένος Τελικός Πίνακας υποψηφίων για θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολή ενστάσεων στον Προσωρινό Πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το ν. 4823/2021, το τοπικό συμβούλιο, μέσω του γραφείου προσωπικού της ΔΙΠΕ Χαλκιδικής, αναρτά τον Οριστικό Αναπροσαρμοσμένο Πίνακα των υποψηφίων. Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αναπροσαρμοσμένου Πίνακα, …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Οκτ 09

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΠΣΥΔ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΠΣΥΔ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Οι προσλαμβανόμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία  στις σχολικές μονάδες από την Τρίτη 10  έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής/τοποθέτησης. Εάν τοποθετηθούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Οκτ 05

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή κατ΄οίκον διδασκαλίας σε μαθητή της τοπικής κοινότητας Ν.Μαρμαρά

8490 5-10-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΔΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-1

Παλαιότερα άρθρα «