«

»

Οκτ 09

Αναπροσαρμοσμένος Τελικός Πίνακας υποψηφίων για θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολή ενστάσεων στον Προσωρινό Πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το ν. 4823/2021, το τοπικό συμβούλιο, μέσω του γραφείου προσωπικού της ΔΙΠΕ Χαλκιδικής, αναρτά τον Οριστικό Αναπροσαρμοσμένο Πίνακα των υποψηφίων.

Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αναπροσαρμοσμένου Πίνακα, υποβάλλουν στο Διευθυντή σχολικής μονάδας αντίγραφο βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-1

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΔΝΤΩΝ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Σ.