Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2023

Σεπ 29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΝΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σεπ 29

Τοποθέτηση Διευθυντών στις κενές κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΨΟ7Χ46ΝΚΠΔ-ΠΜ8 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΩΣ ΔΝΤΗΣ-ΝΤΡΙΑ

Σεπ 26

Πρόσκληση υποψηφίων διευθυντών για τις κενές κενούμενες θέσεις σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Χαλκιδικής για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης τοποθέτησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26-09-2023 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β΄ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεπ 25

Εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση Τίτλου Σπουδών Δημοτικού Σχολείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σεπ 20

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης ΟΠΣΥΔ (6Ο7Ν46ΝΚΠΔ-ΙΙΑ)

Σεπ 18

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

ΩΝΨ846ΝΚΠΔ-Θ78 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΜΟΝΑΔΕΣ

Σεπ 18

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Σεπ 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικού μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

18148 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΣΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ_τοπικό συμβούλιο επιλογής_ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σεπ 14

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για την κάλυψη έντεκα (11) κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Σεπ 14

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών για κενές & κενούμενες θέσεις

Αναρτάται ο Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών για κενές & κενούμενες θέσεις σύμφωνα με την Πράξη 18η/13-09-2023 και μετά από τη Συνεδρίαση του Τ.Σ. κατά την οποία εξετάστηκαν και οι αιτήσεις θεραπείας των υποψηφίων.   ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Παλαιότερα άρθρα «