«

»

Σεπ 14

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών για κενές & κενούμενες θέσεις

Αναρτάται ο Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών για κενές & κενούμενες θέσεις σύμφωνα με την Πράξη 18η/13-09-2023 και μετά από τη Συνεδρίαση του Τ.Σ. κατά την οποία εξετάστηκαν και οι αιτήσεις θεραπείας των υποψηφίων.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ