Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2023

Αυγ 31

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών την 01/09/2023

ΑΡ_ ΠΡΩΤ_ 6696 31-08-2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Αυγ 30

Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για την κάλυψη έντεκα (11) κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

Σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτές, με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Π.Ε Χαλκιδικής, όλες οι αιτήσεις  για την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής που προκηρύχθηκαν με τη με ΑΠ6298/08-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΙΚ46ΝΚΠΔ-ΥΘΡ) πρόσκληση με θέμα «Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για  την κάλυψη έντεκα  (11) κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Αυγ 28

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 18_28-08-2023

Αυγ 28

Ανακοίνωση τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, ΠΕ06 και ΠΕ60.50

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡIΣΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 18_28-08-2023

Αυγ 22

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών ΠΕ60 & ΠΕ70, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 17_17-08-2023

Αυγ 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΟΔ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 2023 ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06 17-08-2023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60.50 17-08-2023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 17-08-2023

Αυγ 18

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών & αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 17_17-08-2023

Αυγ 17

Πρόσκληση για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Χαλκιδικής

Πρόσκληση 2065 Γ΄_ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 20230817 91331_Ε1 Ανακοίνωση διορισμού Γενική 2023-2024 2066 Γ’-ΕΑΕ & ΜΟΥΣΙΚΑ 20230817 91332_Ε1 Ανακοίνωση διορισμού ΕΑΕ 2023-2024   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 5. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 9. …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Αυγ 08

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αυγ 08

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη έντεκα (11) κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΨΒΙΚ46ΝΚΠΔ-ΥΘΡ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Παλαιότερα άρθρα «