«

»

Αυγ 17

Πρόσκληση για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Χαλκιδικής

Πρόσκληση

2065 Γ΄_ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ

20230817 91331_Ε1 Ανακοίνωση διορισμού Γενική 2023-2024

2066 Γ’-ΕΑΕ & ΜΟΥΣΙΚΑ

20230817 91332_Ε1 Ανακοίνωση διορισμού ΕΑΕ 2023-2024

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

9. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΕ-ΣΜΕΑΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΕΚ 2065

ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΕΚ 2066

ΦΕΚ 2065 -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΚΟ

ΦΕΚ 2065-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ2066-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΚΟ

ΦΕΚ 2066-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ

 

Οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων