Αρχείο ημέρας: 17 Αυγούστου 2023

Αυγ 17

Πρόσκληση για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Χαλκιδικής

Πρόσκληση 2065 Γ΄_ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 20230817 91331_Ε1 Ανακοίνωση διορισμού Γενική 2023-2024 2066 Γ’-ΕΑΕ & ΜΟΥΣΙΚΑ 20230817 91332_Ε1 Ανακοίνωση διορισμού ΕΑΕ 2023-2024   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 5. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 9. …

Συνέχεια ανάγνωσης »