Αρχείο ημέρας: 1 Αυγούστου 2023

Αυγ 01

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60,ΠΕ70,ΠΕ11,ΠΕ61,ΠΕ71-Ανακοινοποίηση πινάκων λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11, ΠΕ61, ΠΕ71 Γενικής Αγωγής και ΕΑΕ της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝ ΠΙΝ. ΛΕΙΤ. ΚΕΝΩΝ, ΟΝΟΜ. ΥΠΕΡΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝ.-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΜΦΩΝΑ-ΜΕ-ΤΗΝ-ΠΡΑΞΗ-15η-31-07-20231 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ- ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔ-2023