Αρχείο ημέρας: 1 Σεπτεμβρίου 2023

Σεπ 01

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΕΠ ΕΒΠ Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο, τα οποία και θα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο τοποθέτησής τους την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-2023-24 • Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη …

Συνέχεια ανάγνωσης »