Αρχείο ημέρας: 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σεπ 29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΝΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σεπ 29

Τοποθέτηση Διευθυντών στις κενές κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΨΟ7Χ46ΝΚΠΔ-ΠΜ8 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΩΣ ΔΝΤΗΣ-ΝΤΡΙΑ