«

»

Οκτ 26

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ ΦΑΣΗ

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο, τα οποία και θα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο τοποθέτησής τους την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-2023-24

• Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.  Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να δηλωθούν όλες οι κενές σχολικές μονάδες. 

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

Όσοι αναπληρωτές εκπ/κοί αποδεχθούν την πρόσληψή τους στη ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ παρακαλούνται να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  και να το αποστείλουν στο mail του ΕΣΠΑ  espa@dipe.chal.sch.gr έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ  30/10 και ώρα 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση μη αποδοχής πρόσληψης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση Υ.Δ μη αποδοχής πρόσληψης.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΟ-ΕΝΙΑΙΟΣ-ΠΡΟΣΧ-ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧ-ΣΜΕΑΕ+ΤΕ-ΨΥΧΟΛ+ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ