Αρχείο ημέρας: 24 Οκτωβρίου 2023

Οκτ 24

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων

Πράξη 25/06-10-2023 Τοπικού Συμβουλίου Π.Ε Χαλκιδικής ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ-Δ.Σ1(2)