Αρχείο ημέρας: 1 Νοεμβρίου 2023

Νοέ 01

Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων για Υποδιευθυντές/ντριες και Προϊστάμενους/ες Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

96Η546ΝΚΠΔ-ΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΜΟΝΑΔΑ

Νοέ 01

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΠΣΥΔ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΠΣΥΔ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   Οι προσλαμβανόμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία  στις σχολικές μονάδες από την ΠΕΜΠΤΗ 2  έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής/τοποθέτησης. Εάν τοποθετηθούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.