«

»

Νοέ 01

Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων για Υποδιευθυντές/ντριες και Προϊστάμενους/ες Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

96Η546ΝΚΠΔ-ΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΜΟΝΑΔΑ