«

»

Νοέ 01

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΠΣΥΔ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΠΣΥΔ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

Οι προσλαμβανόμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία  στις σχολικές μονάδες από την ΠΕΜΠΤΗ 2  έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής/τοποθέτησης. Εάν τοποθετηθούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.