Αρχείο ημέρας: 20 Νοεμβρίου 2023

Νοέ 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

20538_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΣΕ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ_αναπλ. τοπικό συμβούλιο επιλογής_ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Νοέ 20

Αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών & Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

ΑΡ_ ΠΡΩΤ_ 10446 20-11-2023 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ μεσω ΠΥΣΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤ. ΔΣ & ΝΗΠ