«

»

Νοέ 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής

20538_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΣΕ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ_αναπλ. τοπικό συμβούλιο επιλογής_ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ