Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2023

Αυγ 08

Πρόσκληση εκπαιδευτικών όλων των κλάδων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2023-2024 για τοποθέτηση

Πρόσκλη για ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΠΕ-2023-2024 Έντυπο_αποσπασεων_εντός σε ΣΜΕΑΕ Έντυπο_αποσπασεων_εντός Έντυπο_αποσπασεων_εντός σε ΣΜΕΑΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΠΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΡΑΞΗ 16η 08-08-2023

Αυγ 01

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60,ΠΕ70,ΠΕ11,ΠΕ61,ΠΕ71-Ανακοινοποίηση πινάκων λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11, ΠΕ61, ΠΕ71 Γενικής Αγωγής και ΕΑΕ της ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝ ΠΙΝ. ΛΕΙΤ. ΚΕΝΩΝ, ΟΝΟΜ. ΥΠΕΡΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝ.-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΜΦΩΝΑ-ΜΕ-ΤΗΝ-ΠΡΑΞΗ-15η-31-07-20231 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ- ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔ-2023

» Νεότερα άρθρα