Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2023

Φεβ 28

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για εκδρομή-μετακίνηση με διανυκτέρευση

Πρόσκληση

Φεβ 24

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΠΣΥΔ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΠΣΥΔ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις κύριες σχολικές μονάδες τοποθέτησης από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου 2023.

Φεβ 23

Επικαιροποίηση & Επαναπροσδιορισμός ορίων σχολικών περιφερειών ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΙΚΑΙΡ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΣΧ.ΠΕΡ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Φεβ 23

Έντυπα εκπρόθεσμων εγγραφών

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ-ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ Δ.Σ……….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

Φεβ 23

Εξέταση υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων σε ξένη γλώσσα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Φεβ 23

Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών αξιολογικών πινάκων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Οι αιτήσεις θεραπείας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, εγγράφως και υπογεγραμμένες από 22/02/2023 έως 24/02/2023 σύμφωνα με την Υ.Α Φ361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/ τΒ΄) τόσο στο mail@dipe.chal.sch.gr όσο και στην ειδική εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr.https://schooldirectors.minedu.gov.gr.

Φεβ 22

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ.Π.Ε Χαλκιδικής, παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο, τα οποία και θα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο τοποθέτησής τους, την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-2022-23 (1) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Επίσης, παρακαλούνται οι αναπληρωτές που θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους στη ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο,  ανάλογα με το έργο …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Φεβ 21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος » Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Φεβ 21

Ανάρτηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών

Σε υλοποίηση του υπ. αρ. Φ361.22/36/19212/Ε3/20-2-2023 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ αναρτούμε τον κάτωθι πίνακα: Mοριοδότηση-Διευθυντών-Χαλκιδικής-για-ανάρτηση-3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2-4 Οι αιτήσεις θεραπείας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, εγγράφως και υπογεγραμμένες από 22/02/2023 έως 24/02/2023 σύμφωνα με την Υ.Α Φ361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/ τΒ΄) τόσο στο mail@dipe.chal.sch.gr όσο και στην ειδική εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr.https://schooldirectors.minedu.gov.gr.

Φεβ 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για εκδρομή-μετακίνηση με διανυκτέρευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παλαιότερα άρθρα «