«

»

Φεβ 22

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ.Π.Ε Χαλκιδικής, παρακαλούνται να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο, τα οποία και θα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο σχολείο τοποθέτησής τους, την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-2022-23 (1)

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Επίσης, παρακαλούνται οι αναπληρωτές που θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους στη ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο,  ανάλογα με το έργο πρόσληψης, και να το αποστείλουν στο espa@dipe.chal.sch.gr έως την  Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη αποδοχής πρόσληψης , θα πρέπει να αποσταλεί στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση Υ.Δ μη αποδοχής.

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023.

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Τετάρτη  1 έως και την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023.

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

Να σας επισημάνουμε ότι, οι αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού και αναγνώρισης προϋπηρεσίας και  μείωσης ωραρίου, θα πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά και μόνο, από τους αναπληρωτές που πληρούν τα ανάλογα κριτήρια και να αποσταλούν στο κεντρικό mail της Δνσης mail@dipe.chal.sch.gr έτσι ώστε να πάρουν Αριθ. Πρωτοκόλλου .

 

ΕΕΠΕΒΠ_ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ