Αρχείο ημέρας: 3 Φεβρουαρίου 2023

Φεβ 03

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων βελτίωσης- οριστικής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2022-2023

1144, 03-02-2023, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ