Αρχείο ημέρας: 21 Φεβρουαρίου 2023

Φεβ 21

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος » Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Φεβ 21

Ανάρτηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών

Σε υλοποίηση του υπ. αρ. Φ361.22/36/19212/Ε3/20-2-2023 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ αναρτούμε τον κάτωθι πίνακα: Mοριοδότηση-Διευθυντών-Χαλκιδικής-για-ανάρτηση-3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2-4 Οι αιτήσεις θεραπείας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, εγγράφως και υπογεγραμμένες από 22/02/2023 έως 24/02/2023 σύμφωνα με την Υ.Α Φ361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/ τΒ΄) τόσο στο mail@dipe.chal.sch.gr όσο και στην ειδική εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr.https://schooldirectors.minedu.gov.gr.