«

»

Φεβ 21

Ανάρτηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών

Σε υλοποίηση του υπ. αρ. Φ361.22/36/19212/Ε3/20-2-2023 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ αναρτούμε τον κάτωθι πίνακα:

Mοριοδότηση-Διευθυντών-Χαλκιδικής-για-ανάρτηση-3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2-4

Οι αιτήσεις θεραπείας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, εγγράφως και υπογεγραμμένες από 22/02/2023 έως 24/02/2023 σύμφωνα με την Υ.Α Φ361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/ τΒ΄) τόσο στο mail@dipe.chal.sch.gr όσο και στην ειδική εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr.https://schooldirectors.minedu.gov.gr.