Αρχείο ημέρας: 23 Φεβρουαρίου 2023

Φεβ 23

Επικαιροποίηση & Επαναπροσδιορισμός ορίων σχολικών περιφερειών ΔΠΕ Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΙΚΑΙΡ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΣΧ.ΠΕΡ ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Φεβ 23

Έντυπα εκπρόθεσμων εγγραφών

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ-ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ Δ.Σ……….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

Φεβ 23

Εξέταση υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων σε ξένη γλώσσα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Φεβ 23

Υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών αξιολογικών πινάκων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Οι αιτήσεις θεραπείας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, εγγράφως και υπογεγραμμένες από 22/02/2023 έως 24/02/2023 σύμφωνα με την Υ.Α Φ361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/ τΒ΄) τόσο στο mail@dipe.chal.sch.gr όσο και στην ειδική εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr.https://schooldirectors.minedu.gov.gr.