Αρχείο ημέρας: 27 Απριλίου 2023

Απρ 27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το ν. 2190/1994 δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπηρεσιακές μεταβολές. Ο ν. 5403/2023 προβλέπει εξαίρεση για Ο.Τ.Α. και το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει αιτηθεί εξαίρεση από 25/04/2023 στο ΥΠ.ΕΣ.. Αν επιτευχθεί η εξαίρεση που αιτήθηκε, θα σας ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών. Οι αιτήσεις τοποθέτησης για ΕΑΕ θα είναι χειρόγραφες και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές, μέσω του ηλεκτρονικού …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Απρ 27

Ανακοίνωση οριστικών αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά την αριθμ. 6/25-04-2023 συνεδρίασή του, ανακοινώνει τον οριστικό αναμορφωμένων πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2022-2023. τελικο ΜΟΡΙΟΔ. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022-23

Απρ 27

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητας σας, οι οποίοι επιθυμούν συνεξέταση, να το δηλώσουν,  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη Δ/νση Εκπ/σης της οργανικής θέσης τους,  καταγράφοντας αναλυτικά , το Α.Μ. του/της συζύγου …

Συνέχεια ανάγνωσης »