«

»

Απρ 27

Ανακοίνωση οριστικών αναμορφωμένων πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκιδικής Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023

Tο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, μετά την αριθμ. 6/25-04-2023 συνεδρίασή του, ανακοινώνει τον οριστικό αναμορφωμένων πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2022-2023.

τελικο ΜΟΡΙΟΔ. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022-23